Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím nejkrásnějším dnem v tvém životě.

Duben 2008

pár videí z youtube

21. dubna 2008 v 16:46 | Lenka |  videa


1.kapitola-Úvod:Stín strachu

20. dubna 2008 v 14:25 | Schiman |  Kniha Eragon
1.kapitola
Úvod:Stín strachu
Vítr skučel nocí a přinášel s sebou vůni,která změní svět.Vysoký Stín zvedl hlavu a zavětřil.Vypadá jako člověk,kromě temně rudých vlasů a kaštanových očí.Překvapeně zamrkal.Zpráva byla jasná:jsou tady.Nebo je to léčka?Zvážil šance a pak stroze zavelel: ,,Rozestupte se…skryjte se za stromy a keře.Zastavte každého,kdo se přiblíží…nebo zemřete." Kolem něj probíhalo dvanáct Urgalů.Každá nestvůra držela krátký meč a kulatý železný štít pomalovaný černými znaky.Podobaly se lidem s ohnutýma nohama a mohutnými zvířecími pažemi,které uměli jen drtit a ničit.Nad malýma ušima jim vyrůstal pár zkroucených rohů,Ted´ se s vrčením spěchaly schovat do křoví.Brzy se šelest uklidnil a les znovu utichl.
Stín vykukoval za silným stromem a sledoval cestu.Byla taková tma,že člověk by neviděl vůbec nic,ale pro něj tlumené měsíční světlo zářilo tak,jako by mezi stromy dopadaly sluneční paprsky;jeho pátravý pohled jasně a ostře viděl každý detail.Zůstával nezvykle klidný;v ruce třímal dlouhý lesklý meč,po jehož čepeli se klikatila mělká rýha.Zbraň byla tak úzká,že by proklouzla mezi dvěma žebry,ale přesto dost pevná,aby prorazila nejtvrdší brnění.
Urgalové neviděli tak dobře jako Stín;tápali ve tmě jako slepý žebráci a šmátrali před sebou zbraněmi.Do ticha zahoukala sova.Nikdo se nezklidnil,dokud pták neodletěl.Pak se zrůdy zachvěly v chladu noci;pod těžkými botami jedné z nich zapraskala větvička.Stín zlostně zasyčel a urgalové se přikrčili a znehybněli.Snažil se přemoci svůj odpor-urgalové zapáchali jako zkažené maso-a odvrátil se.Byly to pro něj jen vraždící stroje,nic víc.
Jak minuty narůstaly v hodiny,Stín přemáhal netrpělivost.Ta vůně se musela linout daleko před svými původci.Nedovolil urgalům vstát a trochu se zahřát.Stejné pohodlí odpíral i sám sobě;zůstával za stromem a bedlivě pozoroval pěšinu.Lesem se prohnal další poryv větru.Tentokrát byla vůně mnohem silnější.Rozrušeně zdvihl horní ret a zavrčel.
,,Připravte se,"zašeptal a celé tělo se mu rozechvělo.Špičkou meče dělal drobné kroužky.Dostat se až sem ho stálo mnoho úsilí a úkladů.Ted´ to nesmí zkazit.
Pod hustým obočím se urgalům rozjasnila očka a pevně sevřeli své zbraně.Stín uslyšel cinknutí,když něco tvrdého narazilo na uvolněný kámen.Ze tmy se začaly vynořovat tmavé obrysy a blížily se po cestě.
Tři jezdci na bílých koních cválali přímo do pasti.Hlavy měli zdvižené hrdě do výšky a pláště se jim v měsíčním světle vlnily jako tekuté stříbro.
Na prvním koni jel elf se zašpičatělýma ušima a ladně sešikmeným obočím.Byl štíhlý,ale silný,jako rapír.Přes záda mě přehozený velký luk,na jednom boku upevněný meč a na druhém toulec šípů s labutími pírky.
Poslední jezdec měl stejně pohledný obličej a ostré rysy jako ten první.V pravé ruce držel dlouhé kopí a u opasku mu visela bílá dýka.Jeho hlavu zdobila neobyčejná přilbice,vykládaná jantarem a zlatem.
Mezi těmi dvěma jela elfská žena s havraními vlasy,která rozvážně zkoumala okolí.Její hluboké oči ,orámované dlouhými černými loknami,vyzařovaly energii.Prosté šaty jí nijak neubíraly na kráse.U boku měla meč a na zádech dlouhý luk s toulcem.V klíně vezla mošnu,na níž se často dívala,jako by se ujišt´ovala ,že tam stále je.Jeden z elfů potichu mluvil,ale Stín jeho slova nezaslechl.Žena odpověděla s očividnou autoritou a její strážci si vyměnili místa.Ten s přilbicí se ujal vedení a ostražitě sevřel kopí,připraven k útoku.Projeli kolem Stínova úkrytu a několika urgalů,aniž by pojali podezření.
Stín si už začínal vychutnávat vítězství,když tu se vítr otočil a zavanul směrem k elfům,plný odporného zápachu urgalů.Koně znepokojeně zafrkali a pohodili hlavou.Jezdci ztuhli,očima přelétli ze strany na stranu,pak prudce otočili svá zvířata a vyrazili pryč.
Žena uháněla kupředu a zanechala dvojici strážců daleko za sebou.Urgalové vystoupili z úkrytu a vystřelili proud černých šípů.Stín vyskočil zpoza stromu,zdvihl pravou ruku a vykřikl:,,Garjzla!"
Z dlaně mu vyšlehl rudý blesk,osvítil stromy krvavě červeným světlem a zasáhl ženina koně.Zvíře se s pronikavým zařičením skácelo k zemi.Elfka z něj neuvěřitelně rychle seskočila,zlehka přistála na zemi a ohlédla se po svých strážích.
Smrtící šípy urgalů zasáhly oba elfy téměř okamžitě.Spadli z nádherných koní a krev se smísila s prachem.Když se k nim urgalové rozeběhli,Stín je zarazil:,,Za ní! Tu chci!" Netvorové zavrčeli a uháněli po pěšině.
Když uviděla své společníky mrtvé,ze rtů se jí vydral zoufalý výkřik.Udělala krok směrem k nim,pak proklela nepřátele a vběhla do lesa.
Zatímco se urgalové prodírali mezi stromy,Stín vyšplhal na žulovou skálu,která se tyčila nad lesem.Odtud mohl pozorovat široké okolí.Zvedl ruku a pronesl:,,Böetq istalri!" a čtvrt míle lesa se topilo v plamenech.Postupně zapaloval jednu část lesa za druhou,dokud kolem místa přepadení nevznikl asi dvoumílový ohnivý kruh.Plameny vypadaly,jako by si stromy nasadily rozžhavenou korunu.S uspokojením dával pozor,aby kruh někde náhodou neuhasl.
Pás ohně se rozšiřoval a zužoval tak oblast,kterou měli urgalové prohledat.Najednou Stín uslyšel výkřiky a ostré zaječení.Spatřil mezi stromy,že tři jeho přisluhovači padají smrtelně zranění na jednu hromadu.Zahlédl,jal elfa utíká před zbytkem urgalů.
Obrovskou rychlostí prchala k žulovému skalisku.Stín prozkoumal zemi dvacet stop pod sebou,pak skočil a mrštně přistál přímo před ní.Prosmýkla se kolem něj a uháněla zpátky k cestě.Z meče jí odkapávala černá uralská krev a ušpinila váček,který držela v ruce.
Rohaté nestvůry vyrazily z lesa a obklíčily ji,takže neměla kam utéci.Pohazovala hlavou kolem dokola a pokoušela se najít únikovou cestu.Když žádnou nenalezla,s královským opovržením pozvedla hlavu.Stín k ní kráčel se zdviženou rukou a vychutnával si její bezmoc.
,,Chyťte ji."
Když urgalové vyrazili kupředu,elfka roztáhla váček,sáhla do něj a nechala ho spadnout na zem.V rukou držela obrovský safírový kámen,ve kterém se zrcadlily zuřivé plameny.Zvedla ho nad hlavu a za rtů se jí linula horečná slova.Stín zoufale vykřikl:,,Garjzla!"
Z ruky mu vytryskla koule červených plamenů a rychle jako šíp letěla k elfce.Ale bylo příliš pozdě.Záblesk smaragdově zeleného světla krátce osvítil les a kámen zmizel.Pak elfu zasáhl rudý oheň a ona se zhroutila k zemi.
Stín vztekle zařval,vykročil vpřed a mrštil mečem do stromu.Zbraň projela půlkou kmene,tam se zasekla a rozkmitala.Vystřelil z dlaně devět blesků energie,jimiž okamžitě zabil urgaly,vytrhl meč z kmene a vyrazil k elfce.
Z úst se mu řinula proroctví o pomstě,pronesená odporným jazykem který znal jenom on.Sevřel hubené ruce a zahleděl k nebi.Studené hvězdy mu ten pohled vracely jako nějací pozorovatelé z jiných světů.Znechuceně zkroutil rty a obrátil se zpět k omráčené ženě.
Její krása,která by uchvátila každého smrtelníka,pro něj neměla kouzlo.Přesvědčil se,že kámen je pryč,pak z úkrytu mezi stromy vyvedl koně.Přivázal elfu k sedlu,nasedl a vyrazil z lesů.Uhasil oheň,který mu stál v cestě,ale zbytek nechal hořet.

Děda mráz

19. dubna 2008 v 19:12 | Schiman |  Blbinky
Děda Mráz


Nekonečno

18. dubna 2008 v 21:09 | Lenka |  Blbinky
Dejte si tohle všichni na svůj blog ...a můžete klikat do ,,nekonečna" :D

-NEKONEČNO...-

Gympl

3. dubna 2008 v 20:53 | Lenka |  Filmy

Gympl


Učení baví málokoho.Petr(Tomáš Vorel jr.)a Michal(Jirka Mádl)proto na svůj gympl raději nechodí.Když už tam náhodou zavítají,celé hodiny prospí protože v noci podnikají nebezpečné výpravy na střechy domů,do útrob metra nebo třeba prostě vyšplhají na komín.Adrenalinovou zábavu si pak nenechají zkazit ani pedantským fyzikátem(Milan Šteindler),strnulým češtinářem(Jiří Schmitzer),jalovým tělocvikářem(Martin Brožek),ekologickým učitelem výtvary(Tomáš Matonoha),mondénní ředitelkou školy(Eva Holoubková)či svými,často již zcela bezradnými rodiči(Zuzana Bydžovská,Tomáš Hanák,Jan Kraus,Ivana Chýlková).

Angelina Jolie

3. dubna 2008 v 19:48 | Lenka |  herci a herečky

Super žena Angelina a CIA

Všechny jí závidíme.Nejenže má doma Brada Pitta,zvládá skloubit výchovu čtyř a ještě je těhotná,charitu a hereckou profesi,ale navíc jsou její filmy úspěšné.Výjimkou není ani snímek KAUZA:CIA,který má v českých kinech premiéru 28.června.